wood


Nest-2011, 310/110/90 cm.

Music-2009 stone,wood,copper 53/49/15 cm.

Balance-2009,90/55/30 cm. 

Negative-2009,120/40/25 cm.

Gust-2010 wood,copper 105/75/45 cm.

Swinging horse -2010 wood,iron 160/160/60 cm.


warrior mask-2013 oak wood 70/20/5 cm.

                                                       
                                                          shaman mask-2013 oak wood 70/20/5 cm.

 Kuker mask-2014 walnut wood,horns,leather 80/20/5 cm. 

Няма коментари: